Huishoudelike Opsiener

Add to wishlist
More ads from this Advertiser

Share this advert

  • Category: Jobs - Medical
  • Region: Free State
  • Published: 30/10/2020
  • Ad Type: Jobmail Affiliate

Posvereistes:
 Graad 12
 Bestuurslisensie
 Applikante moet oor die nodige kwalifikasies en/of ondervinding beskik
 Minimum 3 – 5 jaar Huishoudelike/Spyseniering ondervinding
 Minimum 3 – 5 jaar Personeelbestuur ondervinding
 Rekenaarvaardigheid in MS Office (Word en Excel) asook e-pos en Internet
 Applikante 55 jaar en jonger

Pligte:
 Huishoudelike Personeel Bestuur
 Bemarking en Fondsinsameling
 Oorsig oor Huishoudelike Take
 Oorsig oor Health & Safety
 Algemene bestuur Terreine
 Huishoudelike Begroting: Kombuis en Skoonmaakmiddels
 Strategiese Beplanning
 Professionele Ontwikkeling

Apply Now

Jobmail
Email
Feedback